Inicio


movilidad inteligente
para un futuro
sostenible


Search our Site
Consultoría de gestión inteligente de la movilidad

Utilizamos la tecnología para mejorar la movilidad
Edificio en el que se encuentra la sede de Barcelona

Barcelona, març 2020. La seu està ubicada a Rambla de Catalunya, en ple centre de Barcelona.

Des d'aquí es dirigiran els projectes que Tekia realitza a Catalunya, ubicant cada vegada més recursos locals per a millorar l'atenció als nostres clients catalans, i esperant així protagonitzar els mercats de Smart Mobility, pagament electrònic, seguretat en túnels i vehicle connectat en el país.

TEKIA és una empresa multinacional amb filials i agències a Llatinoamèrica (Mèxic, Perú, Xile) i amb projectes en quatre continents. A Espanya té oficines a Madrid, Màlaga, Valladolid, Oviedo i Santander.

Nuestra misión es contribuir a la sostenibilidad del mundo a través de la movilidad